o násnaąe specializaceprůběh spoluprácenaąi lidézaměstnání v gastronomiireferencekontakty
 
           


Průběh spolupráce

Úvodní schůzka
Společné setkání, prvotní analýza. Nastavení očekávání obou stran.

Audit
Analýza aktuální stavu ve vztahu k zadání projektu.

Návrh spolupráce

Na základě auditu/analýzy připravíme návrh spolupráce. Vytvoříme nezávaznou nabídku.

Schválení zadavatelem

Zadavatel schválí návrh spolupráce, její jednotlivé fáze včetně rozpočtu na realizaci. 

Příprava projektu/programu

Na základě odsouhlaseného scénáře připravíme řešení šité na míru klientovi, které je před započetím realizace konzultováno se zadavatelem.

Realizace projektu

Probíhá dle předem odsouhlaseného harmonogramu. Cílem spolupráce je nalézt řešení, která budou mít pro vás dlouhodobý přínos. Zlepší týmového ducha, zvýší kredit restaurace, zvýší motivaci personálu, rozšíří vaše znalosti a dovednosti v oboru. Každého projektu se může účastnit více našich specialistů, dle požadavků a zaměření.        

Vyhodnocení projektu

Již v průběhu projektu vyhodnocujeme jednotlivé kroky, abychom efektivně dosáhli nastavených cílů. Po dokončení projektu/programu je vypracována závěrečná zpráva, která shrnuje a hodnotí veškeré podstatné části, které byly představeny, zavedeny nebo doporučeny. 

Plán další spolupráce

Pro dlouhodobé udržení nastavených standardů navrhujeme další možnosti spolupráce.